Vöktun refastofnsins

Vilt þú taka þátt?

Vilt þú taka þátt í rannsóknum á íslenska refastofninum?

Mat á íslenska refastofninum hefur staðið yfir frá árinu 1979 þegar Páll Hersteinsson, þá í doktorsnámi, skrifaði refaskyttum bréf og bað þá um samstarf með því að senda sér kjálka úr felldum dýrum til aldursgreiningar. Árið 1985 hóf hann síðan að kryfja refi til frekari mælinga. Stofnmatið hefur staðið sleitulaust frá upphafi og ávallt verið í höndum Páls heitins, sem lést þann 13. október 2011.

Melrakkasetrið, þá undir stjórn Esterar Rutar Unnsteinsdóttur, tók við rannsóknum Páls eftir andlát hans, í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands, Háskóla Íslands og Náttúrustofu Vestfjarða. Veiðikortasjóður veitti styrk vegna fjármögnunar á verkefninu árið 2012 (sjá áfangaskýrslu hér) en það var eina fjármögnun verkefnisins.

Frá því í september 2013 hefur Náttúrufræðistofnun Íslands haft umsjón með vöktun íslenska refastofnsins en Ester Rut sér áfram um verkefnið.

Eins og áður eru rannsóknirnar alfarið byggðar á góðu samstarfi við veiðimenn um allt land sem senda inn hræ af felldum refum til krufninga. Mikilvægt er að fá gott þversnið af stofninum og því eru hræ af öllum svæðum og árstímum vel þegin til krufninga. Hér eru upplýsingar um meðferð hræja og fyrirkomulag sendinga.

Með hverju sendu hræi fylgir útfyllt eyðublað þar sem fram koma upplýsingar um veiðina, dagsetningu og skotstað. Því nákvæmari upplýsingar sem koma með dýrinu, því betur nýtist það til rannsókna.

Eyðublöðin eru á heimasíðu Melrakkasetursins, www.melrakki.is. Einnig er hægt að fá send eyðublöð ef menn hafa ekki aðgang að prentara.
Þær upplýsingar sem nauðsynlegt er að fá eru: skotstaður (eins nákv. og hægt er), dagsetning og ár ásamt nafni og heimilisfangi skyttu.


Mikilvægt er að ganga vel frá hræinu og að það sé sem „nýlegast" þannig að hægt sé að framkvæma mælingar á því. Sem dæmi um góðan frágang er að setja útfyllta eyðublaðið í plastpoka sem bundinn er við fótlegg dýrsins. Dýrið er sett í poka eða kassa og í frysti eða geymt á köldum stað þar sem hræætur ná ekki til þar til það er sent. Ef ekki fylgir eyðublað má festa spjald með nafni skyttu, dagsetningu og skotstað, við dýrið.

Skyttur fá enga umbun fyrir að bera hræ til byggða, fylla út eyðublaðið og senda hræin, aðra en þá að fá upplýsingar um helstu niðurstöður krufninga og aldursgreininga á þeim dýrum sem þeir senda.


Hægt er að senda hræin merkt sem frostvöru, á kostnað verkefnisins, með flutningafyrirtækjum til Náttúrufræðistofnunar Íslands, Urriðaholti, 210 Garðabæ, sími 5 900 500. Símanúmer sendanda og viðtakanda fylgi með.

Á Vestfjörðum er hægt að koma hræjum til Náttúrustofu Vestfjarða, Aðalstræti 21, 415 Bolungarvík.

Í hverju tilfelli skal pakkinn merktur sem frostvara og með innihaldslýsingu. Símanúmer sendanda og viðtakanda fylgi með.

Ég vonast eftir góðu samstarfi við refaveiðimenn en slík samvinna er hagkvæmasta leiðin í rannsóknum á íslenska refastofninum sem völ er á.

Með góðum kveðjum

Ester Rut Unnsteinsdóttir


Náttúrufræðistofnun Íslands - The Icelandic Institute of Natural HIstory
Urriðaholtsstræti 6-8, 212 Garðabær
Sími: 590 0500 - Tel: +354 5900500
Netfang - e-mail: ester[@]ni.is