23.02.2010 - 11:04

Krufningar

Páll Hersteinsson og Ester Rut Unnsteinsdóttir viđ vinnu sína
Páll Hersteinsson og Ester Rut Unnsteinsdóttir viđ vinnu sína
Melrakkasetur Íslands og Náttúrustofa Vestfjarða eru í samstarfi við Háskóla Íslands um krufningar á veiddum refum á Vestfjörðum. Um er að ræða tilraunaverkefni þar sem gerðar eru markvissar rannsóknir á veiddum refum í fjórðunginum og upplýsinga aflað, m.a. um stofngerð. Þær upplýsingar má síðan nota til að stjórna veiðum á refastofninum á svæðinu á hagkvæmari hátt en hingað til.


Verkefnið gengur út á að safna þeim dýrum til krufninga sem veidd eru á svæðinu, en þá verða sveitafélögin að fara fram á heilt dýr í stað þess að greiða fyrir skott eingöngu. Einnig þurfa að fylgja upplýsingar um skotstað og dagsetningu veiða.
Vorið 2009 var verkefnið kynnt fyrir öllum sveitafélögum á Vestfjörðum og hefur Súðavíkurhreppur þegar hafist handa og þar söfnuðust hátt í fjörutíu dýr á sl. ári.


Þessi dýr voru krufin í nýrri krufningaraðstöðu hjá Náttúrustofu Vestfjarða í febrúar 2010 og munu viðkomandi veiðimenn og sveitarfélag fá senda skýrslu þar sem fram kemur m.a. aldur og frjósemi dýranna, ásamt fleiri dýrum sem veidd voru annars staðar af landinu. Dýrin voru krufin af Páli Hersteinssyni og Ester Rut Unnsteinsdóttur, en þeim til aðstoðar var starfsfólk NAVE í Bolungarvík.


Af 38 dýrum voru 34 mórauð, 3 hvít og eitt „bleikt" (nokkuð sjaldgæft litarafbrigði). Ellefu kvendýr og 27 karldýr voru veidd, þar af voru 2 pör (4 dýr) af greni. Flest dýrin, eða 32, voru skotin innan Súðavíkurhrepps, tvö komu frá Bolungarvík og tvö af Höfðaströnd. Eitt dýr fannst í vegkanti í Ísafirði þar sem ekið hafði verið yfir það.

Meltingarfæri dýranna voru tekin og sett í frysti en innihald þeirra verður skoðað seinna. Hausar dýranna eru soðnir og tennur dregnar úr til aldursgreininga. Mælingar á hreinsuðum kjálkum hafa lengi verið stundaðar hérlendis sem erlendis og gefa ýmsar vísitölur um líkamsbyggingu. Fitulag dýranna var mælt en það er vísbending um líkamsástand og aðgang að fæðu.

Við framhald verkefnisins er samstarf við veiðimenn afar mikilvægt til að vel takist til og sem mestar upplýsingar fáist um refastofninn á Vestfjörðum og hægt sé að byggja upp nákvæman gagnagrunn um vestfirska refastofninn.

Frekari upplýsingar um verkefnið er að fá hjá Þorleifi Eiríkssyni hjá NAVE í s. 456 7005 og Ester Rut Unnsteinsdóttur hjá Melrakkasetrinu í s. 862 8219
Vefumsjón